Yhdistys on alunperin perustettu Tampellan konepajan työntekijöiden omakotiyhdistyksenä vuonna 1946 tarkoituksena järjestää tehtaan työntekijöille asumismahdollisuuksia.

Nykyään omakotiyhdistys toimii Iskelän alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ylläpitävänä yhdistyksenä, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa alueen asuin- ja elinoloihin, viihtyvyyteen. Yhdistyksessä toimii hallitus, johon kuuluu tällä hetkellä 7 henkilöä. Jäsentalouksia yhdistyksellä oli 108 vuonna 2022.


Oheiseen kuvaan on merkitty Iskelän alue.

Maja ja uimaranta

Omakotiyhdistys omistaa Jussilantien ja Nevastien risteyksessä olevan majan, jossa usein myös kokoonnutaan keskustelemaan yhdistyksen asioista. Lisäksi yhdistyksellä on uimaranta Nevastien toisessa päässä ja sen yhteydessä on myös rantalentopallokenttä. Nämä ovat vapaasti yhdistyksen jäsenten käytössä ja niitä ylläpidetään talkoovoimin.

Hallitus

Hallituksen jäsenet 2023

Karin Saarinen, puheenjohtaja

Noora Ellonen, varapuheenjohtaja

Sirpa Keskinen, rahastonhoitaja

Jari Kolehmainen, sihteeri

Elina Kemmo

Rea Kovaljeff-Lahti

Tanja Pensasmaa

Yhdistys pitää jäsenrekisteriä jäsenistään. Jäsenrekisteriä ylläpitää pj. Rekisteriin kirjataan jäsenmaksun maksamisen kautta yhdistyksen jäseneksi liittyneen henkilön nimi, osoite ja mahdollisesti sähköpostiosoite. Rekisteriä säilytetään sähköisesti kulloisenkin pj:n tietokoneella. Tällä hetkellä yhdistyksen pj.nä toimii Karin Saarinen. Mikäli haluaa tietonsa pois tältä jäsenlistalta, voi asiasta kirjoittaa yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen, joka löytyy yhteystiedoista. Jäsenrekisteri päivitetään vuosittain maksettujen jäsenmaksujen mukaiseksi ja jäsenyydestä luopuneet (jäsenmaksun maksamatta jättäneet) poistetaan jäsenrekisteristä.